Kategória: Uncategorized @hu

Pályázati felhívás!!!

Pályázati felhívás strand büfé bérbeadására

A Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. (3200 Gyöngyös, Kiss Péter u 2.) bérleti pályázatot hirdet az üzemeltetésében lévő Gyöngyös, Pesti u 37/1. szám alatt Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrandon lévő „Téli büfé” helyiség hozzá tartozó zárt, fűtött rész bérbeadására 2018. október 1. -2019. április 31-ig terjedő hét hónap időtartamra. Az elvárt nyitvatartási rend: 14-19 ó.

A bérleti díj összege 100.000,-Ft+Áfa/hó + rezsi. A helyiségek használatával együtt járó karbantartás a bérlő költsége. A bérlő által vállalt felújítás esetén a felek előzetes írásbeli megállapodása alapján bérbeszámításnak lehet helye, melynek mértéke a megállapodásban foglalt összeg, de legfeljebb a felújítás igazolt költségének 50%-a lehet.

Több pályázó esetén a pályázat elbírálása két fordulóban történik. Az első fordulóban kerül sor az írásbeli ajánlatok benyújtására, a második fordulóban a nyilvános pályázatbontást követően több érvényes ajánlat esetén az ajánlatot tevők részvételével versenytárgyalásra kerül sor.

Az ajánlat beérkezési határideje: 2018. szeptember 25. napjának 14 órájáig postán vagy személyesen, zárt borítékban, „Téli büfé” jeligével Juhász Péter ügyvezetőnek címezve (Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft. 3200 Gyöngyös, Kiss Péter utca 2.).

A bérlemény folyamatosan megtekinthető a helyszínen, nyitvatartási időben.

A határidőn túl beérkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.  A pályázatbontás és versenytárgyalás időpontja 2018. szeptember 26. 10 óra, helyszíne: a társaság székhelye, Gyöngyös, Kiss Péter u. 2.

A meghirdetésnél alacsonyabb összegű ajánlat esetén a kiíró a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • / a pályázó nevét, személyi adatait, lakcímét; cégnevét, székhelyét, képviselője nevét, telefon és e-mail elérhetőségét,
  • / a pályázott helyiség nevét, címét, adatait,
  • / a gyakorolni kívánt tevékenység megnevezését
  • / nyilatkozatot a pályázati kiírásban foglaltak elfogadásáról,
  • / a pályázat benyújtásának időpontját, a pályázó aláírását.

A pályázathoz csatolni kell:

  • / magánszemély esetében a vállalkozói igazolvány másolatát,
  • / jogi személy esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, képviselője aláírás mintáját.

 

Gyöngyösi Sportfólió Nonprofit Kft.